WORKSHOP: Google – Creative Skills for Innovations

Olga Gajdzinska

Warsztat bazujący na innowacyjnej metodzie tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Jego podstawy opracowane zostały w prestiżowej Szkole Projektowania w Stanford (d.school), zaś w Google wykorzystywany jest przez pracowników do kreatywnego rozwiązywania problemów napotykanych w codziennej pracy.

Punktem wyjścia jest zrozumienie potrzeb obecnych lub przyszłych użytkowników i zdefiniowanie problemu, który chcemy rozwiązać a dzięki dynamicznej współpracy w małych zespołach, wielokrotnym iteracjom i prototypowaniu w ciągu kilku godzin możemy otrzymać nowy produkt lub usługę, która może się okazać rozwiązaniem największych problemów z jakim para się ludzkość.

Creative Skills for Innovation

Workshop based on an innovative method of creating new products and services based on deep understanding of the problems and needs of users. It has been pioneered at the prestigious Stanford Design School(d.school) and is now used by Google’s employees to develop creative solutions to problems encountered in everyday work.The starting point is to understand the needs of current and future users and define the problem you want to solve. Then thanks to dynamic cooperation in small teams, multiple iterations and prototyping within a few hours you get a new product or service that might become the solution to one of the world’s biggest problems.