Philipp Kaszczuk

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i student ALK. Zdolny chłopak choć, nigdy nie umiał złożyć ładnego samolotu. Plane.es co-founder.