Monika Bończa-Tomaszewska

Deputy Director at National Audiovisual Institute

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie user experience design oraz zarządzania, pracowała m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego i otwierała na nowoFotoplastikon Warszawski, organizatorka koncertów i wydarzeń artystycznych, inicjatorka lokalnych działań społecznych.

Kierowała warszawskim Ośrodkiem Kultury Ochoty. W NInA w jej kompetencjach znajdują się zagadnienia związane z edukacją medialną, a także digitalizacją i archiwizacją.

Graduate in history, user experience specialist, co-creator of the Warsaw Uprising Museum and the Warsaw Photoplasticon, concert and artistic event organizer, community activist. Former head of Warsaw’s OKO Ochota Culture Center. Her responsibilities at NInA include media education, digitization and archiving.