Maciej Sykuła

Menedżer ds. Kluczowych Partnerów, Google

Entuzjasta kwestionowania status quo i wykorzystania metodologii lean/agile i design thinking do rozwiązywania codziennych i niecodziennych problemów. Od lat związany z nowymi technologiami. Obecnie menedżer ds. kluczowych partnerów w zespole Channel Sales/Partnerships w Google.

Strategic Partner Manager, Google

An enthusiast of challenging the status quo and using lean and agile methodologies and design thinking to solve not only unusual but also some down to earth, everyday problems. For years working closely with new technologies. Currently a strategic partner manager in Channel Sales / Partnerships Team at Google.