Jarosław Koziński

Managing Partner, Tax Division at EY Poland

Jarosław Koziński związany jest z branżą doradczą od ponad 20 lat. Obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego doradztwem podatkowym i prawnym EY w Europie Środkowej i Południowej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w planowaniu innowacyjnych strategii podatkowych i doradztwie regulacyjnym