Ian Forrester

Senior R&D firestarter BBC R&D North lab, Mediacity UK

Ian Forrester pracuje w Dziale Badań i Rozwoju BBC w Anglii. Skupia się na open innovation i poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju innowacji poprzez współpracę ze startupami, wczesnymi naśladowcami oraz hakerami.

Obecnie zajmuje się badaniami z dziedziny Future Narrative and Storytelling, korzystając z technologii, którą określa jako „Perceptive Media”. Jest to nowa metoda nadawania treści, która łączy to, co najlepsze w technologii transmisji danych i w internecie, by stworzyć doświadczenie zbliżone do opowiadania historii przy ognisku. Technologia ta związana jest również z internetem rzeczy.

Połączył nieszablonową wiedzę z zakresu projektowania interakcji z developmentem przy zastosowaniu internetowych technologii XML i Semantic, obserwując, jakie metody stosują hakerzy i wcześni naśladowcy, rozwiązując własne problemy. Zajmował się tym z powodzeniem przez 4 lata jako kierownik BBC Backstage.

Założyciel grupy dataportability.org i organizator imprez takich dla „geeków”, jak: London Geekdinners, BarCampLondon, Hackday, Mashed, Edinburgh TV Un-Festival i Over the Air. Ian dowiód, że potrafi sprawić, by to, co wydaje się niemożliwe, stało się rzeczywistością.

Najchętniej pracuje z technologiami W3C i Open Standards. Od ponad 9 lat prowadzi bloga cubicgarden.com.  Specjalizuje się w: Perceptive Media, Dataportability, XSL, XML, Open standards, Creative Commons, SVG, R&D, darknet, badaniach, CSS, mediach społecznościowych, RDF, Cocoon, XBMC, projketowaniu, mediach.

 

Senior R&D firestarter BBC R&D North lab, Mediacity UK

Ian Forrester works for the BBC’s R&D north lab. He focuses on open innovation and new disruptive opportunities via open engagement and collaborations with startups, early adopters and hackers.

His current research is into the area of Future Narrative and Storytelling, with a technology he calls Perceptive Media. A new kind method of broadcasting, which pairs the best of broadcast with the best of the internet to create an experience like sitting around a camp fire telling stories. Interestingly this also crosses over into internet of things too.

A non-traditional background into interaction design which he has crossed over with development using XML & Semantic web technologies. By watching what hackers and early adopters are doing to scratch their own itches now. Something he did successfully as the leader for BBC Backstage for 4 years.

Previously a founder of the dataportability.org group, social geek events, including London Geekdinners, BarCampLondon, Hackday, Mashed, Edinburgh TV Un-Festival and Over the Air. Ian has a proven track record for making the unthinkable happen.

He tends to work best with W3C technologies and Open Standards. A keen blogger he has kept up writing on his personal blog cubicgarden.com for 9+ years

Specialties: Perceptive Media, Dataportability, XSL, XML, Open standards, Creative Commons, SVG, R&D, darknet, research, CSS, Webstandards, Social Media, RDF, Cocoon, XBMC, Design, Media